Thị Trấn Trới là trung tâm Chính trị -  Kinh tế - Văn hoá, xã hội của huyện Hoành Bồ.

Phía Tây, Bắc giáp xã Sơn Dương.
Phía Đông, Bắc giáp xã Lê Lợi.
Phía Nam giáp xã Việt Hưng - Thành phố Hạ Long.
Thị Trấn Trới có quốc lộ 279 và tỉnh lộ 326 chạy qua, ngoài ra còn có hệ thống giao thông đường thuỷ thuận tiện cho việc giao lưu vận chuyển hàng hoá với Thành Phố Hạ Long. 

Với vị trí địa lý nằm giáp trung tâm du lịch Bãi Cháy - Tuần Châu, thành phố Hạ Long. Thị Trấn Trới có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ và phát triển Nông nghiệp sản xuất hàng hoá.

Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp là: 139,13 ha, trong đó:

Đất trồng cây hàng năm là: 117,5 ha ( đất trồng lúa: 80,53 ha; đất trồng cây hàng năm còn lại: 36,93 ha). 

- Đất trồng cây lâu năm là: 21,63 ha.

Nhiệt độ không khí: Trung bình hàng năm 22,9o c. Độ ẩm không khí trung bình 82%. Số giờ nắng trung bình hàng năm là 1.693 giờ/năm, thuộc loại tương đối cao thích hợp để canh tác 3 vụ trong năm.

Đất sản xuất nông nghiệp được hình thành từ đất bồi tụ chân núi và bãi bồi ven sông. Đất cát pha có thành phần cơ giới trung bình, độ dầy tầng canh tác từ 20 -50 cm. Có hệ thống tưới tiêu chủ động, thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp.

Trong những năm qua thực hiện chủ trương của huyện về phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhất là những cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: Rau, hoa nhằm tăng giá trị kinh tế trên vị diện tích đất canh tác. Sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển hàng hoá phục vụ cho nhu cầu của người tiêu dùng.

Được sự quan tâm của tỉnh và huyện. Thị Trấn Trới đã xây dựng vùng sản xuất chuyên canh Rau - Hoa tập trung với diện tích là: 5,8 ha. Thàng lập hợp tác xã sản xuất rau - hoa Đồng Chè với sự tham gia của 39 hộ dân. Được sự hỗ trợ kinh phí  của nhà nước và vốn của các hộ dân, đến nay HTX rau - Hoa Đồng Chè đã xây dựng xong hệ thống kênh mương và đường điện, nhà lưới, đường nội đồng và nhà bảo quản hoa để phục vụ sản xuất.

Thị Trấn Trới có nghề trồng hoa do một số hộ dân của làng hoa Đằng Hải - An Hải - Thành phố Hải Phòng ra xây dựng kinh tế mới phổ biến kinh nghiệm và nhân rộng vùng trồng hoa.

Trong những năm qua các hộ dân trong vùng dự án đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đưa các giống hoa mới chất lượng cao như hoa lyly, hoa lay ơn, hoa Đồng Tiền, hoa Cúc, hoa Huệ, hoa lan Hồ Điệp và một số giống hoa khác vào sản xuất.

Với điều kiện đất đai, khí hậu và thời tiết phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của các loại hoa nhất là hoa lyly và hoa lay ơn nên hoa Hoành Bồ không những đẹp, tươi lâu mà hương thơm hơn so với các loại hoa trồng từ các nơi khác nên được người tiêu dùng ưa thích

Thu nhập từ trồng hoa cho giá trị kinh tế cao, gấp 8 - 10 lần so với trồng lúa. Một số hộ trồng hoa đã thu nhập được 200 - 300 triệu đồng/năm. Cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao, góp phần xoá đói giảm nghèo và tạo thêm việc làm cho các hộ dân nông thôn.